Ofte stilte spørsmål

Hvor mye gass bruker peisbordene ved bruk?

Dette varierer i forhold til bruk av styrke som du enkelt justerer med kontrollbryteren. Grunnregelen er at peisbordet bruker cirka 1,4kg per time på full styrke. Full styrke tilsvarer 19,5kW, så dette er veldig sjeldent man benytter. Ved halv effekt så vil da en 5kg flaske vare cirka 7-9 timer. Dette er beregnet ut ifra våre største brennere og mindre brennere vil da benytte mindre gass ved bruk.

Jeg får ikke peisbordet mitt til å starte ved førstegangs bruk.

Ved første gangs bruk av peisbordet ditt, så er det viktig at batteriet i tenneren er satt inn og at det er plassert riktig vei. Du vil kunne høre en tikkende lyd i tenneren når dette er plassert korrekt.

Når peisbordet skal benyttes for første gang, så trenger systemet å fylle seg opp med gass og du vil dermed måtte holde starteren inne noe lengre enn ved senere bruk.

Ved oppstart av peisbordet, så holder man inne bryteren som brukes ved justering av varmen og trykker samtidig inn knappen på tenneren. Når peisbordet har fått frem flammen, så slippes tennerknappen, men bryteren holdes fortsatt inne til brenneringen har tent fullstendig. Ved full flamme på ringen, så slipper man opp bryteren og justerer da varmen etter ønske ved å sette bryteren i ønsket posisjon.

Hvorfor kan det oppstå ising på gassflasker ved bruk av peisbordet?

Det som skjer er at hvis peisbordet brukes med høy effekt over lengre tid, så klarer ikke gassflasken å gi nok effekt.

For å prøve å forklare det på en enkel måte så vil det si at gassen er flytende på gassflasken og når det skal gå over i gassform så trengs det store varmemengder.

Denne varmen tas først fra væsken som kjøles kraftig ned. Etter en stund vil gassutviklingen reduseres fordi det ikke er mer varme å hente fra væsken og flasken. Du vil kunne se at flasken rimer til det punktet det er væske på gassflasken. Skulle ising oppstå, så anbefaler vi at du benytter peisbordet på noe mindre effekt. Det er ikke mye effekt man trenger å skru ned for å hindre at ising skal oppstå.

Hva er peisbordene laget av?

Peisbordene er laget av et spesielt kompositt materiale som ikke leder varme.

Kan peisbordene benyttes innendørs?

Alle Happy Cocooning peisbord er godkjent for utendørs bruk. Peisbordene kan benyttes i innebygde terrasser etc, men da må det være minimum 25% åpning i form av vinduer og/eller dører. Dette for å få nok tilluft ved forbrenningen av gass. Det kan være helseskadelig om ikke dette kravet blir fulgt, samt at gassen blir omdannet til sot om det er for lite oksygen tilførsel.

Hvor mye lavastein kan jeg benytte og kan jeg dekke til brennerringen?

Det er viktig at brenneringen er så åpen som mulig og ikke blir tildekket av lavastein. Dette da lavasteinen kan hindre utløpet til gassen og skape sot ved bruk av peisbordet. Vi anbefaler også at man legger ned lavasteinen for hånd og ikke heller denne ned i peisbordet. Dette for å hindre at støvpartiklene fra lavasteinen legger seg i brennersystemet. Det skal ikke benyttes mer lavastein enn det som medfølger ved kjøp av peisbordet

Må jeg ha beskyttelsesglass ved bruk av innsettbar gassbrenner/ peisbord i kompositt?

Det er kun krav til beskyttelsesglass ved bruk av innsettbar gassbrenner når brenneren sitter i brennbart materiale. Utover dette, så er beskyttelsesglass valgfritt etter ønske, men vi anbefaler bruk av dette for god sikkerhet. Dessuten ser det også veldig dekorativt ut med glasset rundt flammene.

Soter peisbordene?

Ved korrekt bruk, så soter peisbordene minimalt. Den viktigste faktoren for at peisbordet ditt kan sote er for lite tilgang til oksygen. Ved for eksempel bruk av peisbord i innebygget terrasse, vinterhage etc så må det minimum 25% åpning til i form av vinduer og/eller dører. Sot kan forkomme om det oppstår ufullstendig forbrenning, altså for lite tilgang til oksygen. Det er også viktig at brenneringen er så åpen som mulig. Viktig at denne ikke tildekket av lavastein, da dette hindrer fritt utløp av gassen. I noen tilfeller så kan det også legge seg støv ned i brennerringen. Dette skjer spesielt om man heller lavasteinen oppi, uten å vise hensyn til støvpartiklene som da faller ned i ringen eller ved generelt lite bruk av overtrekk når peisen ikke er i bruk. Det kan da være lurt å rengjøre peisbordet godt en gang i blant. Se bruksanvisning for korrekt bruk av ditt peisbord.

Vedkubbene vil bli sotete ved bruk, men disse kan vaskes etter ønske i mildt såpevann. Ved vask av vedkubbene vil du også unngå at overflødig sot løsner og forlater kubbene.Du vil også kunne oppleve at det dannes sprekker i vedkubbene grunnet temperaturforskjellene. Dette er naturlig og vil forekomme ved bruk av peisbordet ditt. 

Hvordan vedlikeholder jeg peisbordet?

Kompositt materiale vil blekes i farge og avflassing kan oppstå ved fuktighet, temperaturforskjeller, sol, regn etc. Dette kan enkelt vedlikeholdes med maling. Her kan du benytte Happy Cocooning maling (vannbasert). Ta gjerne kontakt med din forhandler for maling beregnet spesielt til peisbord i kompositt. Kompositt materialet kan også sprekke på grunn av varmen, men peisbordet blir ikke ødelagt av den grunn. Hvor ofte peisbordet må males avhenger av bruk, oppbevaring etc. Peisbord i kompositt vil også bli sterkere i fargen etter maling, noe som forbedrer holdbarheten. 

Vedkubbene vil bli sotete ved bruk, men disse kan vaskes i mildt såpevann. Ved vask av vedkubbene vil du også unngå at overflødig sot løsner og forlater kubbene. Du vil også kunne oppleve at det dannes sprekker i vedkubbene grunnet temperaturforskjellene. Dette er naturlig og vil forekomme ved bruk av peisbordet ditt.

Vi anbefaler også at du benytter overtrekket når peisbordet ikke er i bruk. Dette vil skjerme både kompositt materialet og brennersystemet mot slitasje. Viktig å huske at ved bruk av overtrekk, så kan det også bli kondens og fuktig mellom trekket og peisbordet. Dette kan bidra til falming og avflassing av farge, samt skader på komposittmaterialet. Ved kondens under trekk, så anbefaler vi at du tar av overtrekket og lar peisbordet lufte seg tørt. 

Det er spesielt viktig med korrekt lagring under vinterhalvåret. Unngå at snø og is ligger oppå overtrekket - da dette kan gi kondens og skade peisbordet. Skader på peisbordet som kommer ved feil bruk/lagring, dekkes ikke av reklamasjonsretten. Vi anbefaler alltid at peisbordet lagres tørt. 

Utover dette, så anbefaler vi at du sjekker systemet for gasslekkasjer jevnlig.

Ved vedlikehold av brennersystemet, så må det være autorisert personell som utfører dette. Ta kontakt med din forhandler for hjelp.

Hva er målene ved utskjæring til innsettbar gassbrenner?

Se brukerveiledningen for korrekt størrelse av din innsettbare gassbrenner.

Kan jeg skifte til en lengre slange på peisbordet mitt?

Produktene blir levert med fleksibel slange fra gassflaske til brenner i forhold til hva de er godkjent for. Ønsker man lengre slange enn dette, så må det monteres faste rør av gassteknikker.

Kan peisbordet benyttes under parasoll o.l?

Det er ingen krav til høyde over peisbordet når dette er i bruk, men viktig at man her benytter sunn fornuft. Peisbordet leveres med trinnløs justering og at bruken blir justert etter det området rundt tilsier.

Er produktet godkjent?

Alle våre produkter fra Happy Cocooning har CE KIWA Gastec sertifisering.

Kan jeg plassere gassflasken inne i peisbordet?

Du kan få bord som er tilpasset til å skjule gassflasken under bordet i for eksempel materialer som aluminium og kunstrotting. Ved peisbord i kompositt, så plasseres gassflasken ved siden av peisbordene. For å skjule gassflasken, så kan du benytte en tankbeholder eller et overtrekk. Det brukes da en gass-slange beskytter for å beskytte slange mellom peisbord og gassflaske. Se tilbehør og utstyr.

Relaterte produkter:


Cocoon peisbord leveres med vedkubber, lavastein, overtrekk og gass-slange uten regulator. Innsettbar har lokk og ikke overtrekk. Alle modellene har CE KIWA Gastec sertifisering